Evankelistapäivät, Teopolis. ks. tarkempi ohjelma: www.evankelistapaivat.fi